‘Bevroren Roggebrood’ op 29 en 30 september in Catharinakapel
ACTEUR HENK MULDER KRUIPT IN DE HUID VAN ZIJN OPA

HARDERWIJK - Na het overlijden van Roelof Mulder wordt tussen zijn schamele bezittingen een groene multomap gevonden waarin hij op 265 bladzijden zijn levensverhaal had opgetekend. De map zwierf door de familie en belandde uiteindelijk bij de kleinzoon, acteur Henk Mulder. Henk voelde onmiddellijk de behoefte om er iets mee te doen. Al was het alleen maar om zijn grootvader, die hij slechts had meegemaakt als een ziekelijke en chagrijnige oude man, beter te leren kennen. Zo ontstond de solo-voorstelling ‘Bevroren Roggebrood’, die op vrijdag 29 en zaterdag 30 september wordt opgevoerd in de Catharinakapel.

“Ik was een der velen, die alles geprobeerd heeft om iets te bereiken wat het leven meer zinvol kon maken. Door de maatschappelijke verhoudingen ben ik daar niet in geslaagd.” Zo luidt een fragment uit de memoires van Roelof Mulder. Een passage waar de kleinzoon flink nijdig om werd. “Mijn grootvader heeft zijn hele leven gezwoegd en geploeterd. Omdat hij weinig anders deed dan zijn lot ondergaan, was hij willoos slachtoffer van de omstandigheden. Dat nam ik hem kwalijk. Totdat ik erachter kwam dat ik wel erg gemakkelijk oordeelde. Viel er in de arbeidersklasse in de eerste helft van de twintigste wel wat te kiezen? Om daarachter te komen wilde ik zijn leven naspelen, als het ware in zijn huid kruipen. En toen ontkwam ik er niet aan om de bezwaren die ik tegen de levenswijze van opa had ook naast mijn eigen leven te leggen.”

De acteur gaf aan de Harderwijkse schrijver Toon van der Stappen de opdracht om de tekst van de multomap te bewerken voor toneel. De eveneens in Harderwijk wonende Piet Bestebroer vroeg hij om het stuk te regisseren. De Ermeloër Jos Jongeling werd aangetrokken om de muziek te componeren. Op zijn veertigste verjaardag speelde Henk Mulder (ex-Ermeloër, nu woonachtig in Sneek) Bevroren Roggebrood voor het eerst, in De Dialoog in Ermelo. Daarna volgden in dezelfde zaal nog twee uitverkochte voorstellingen. In oktober wordt in het Friese Noordwolde een nieuw Cultureel Centrum geopend. Ter gelegenheid daarvan keert Bevroren Roggebrood dan terug naar de geboorteplaats van zijn opa.

Ondanks dat er tijdens Bevroren Roggebrood ook gelachen kan worden, is het levensverhaal van Roelof Mulder geen vrolijk verhaal. Hij groeide op in wat toen één van de armste gebieden van Nederland was. Uit de periode 1897 tot na de tweede wereldoorlog worden, ontdaan van alle valse romantiek, scènes opgevoerd van een boerenknecht die ‘s winters mandjes moest vlechten om in leven te blijven. De toeschouwers ervaren de sleur van zijn bestaan met schrijnende armoede, bittere kou, erbarmelijke levensomstandigheden en toch de allesoverheersende hoop dat het eens anders zal worden.
Als de acteur zich van zijn rol bevrijdt ontkomt hij niet aan een discussie met zijn grootvader. Hij verwijst dan naar de sleutelscène van Bevroren Roggebrood waarin de les lijkt verborgen dat als je iets wilt, je het niet moet uitstellen. Zijn opa houdt hem echter een spiegel voor...

De voorstelling Bevroren Roggebrood begint zowel op vrijdag 29 als op zaterdag 30 september om 20:30 uur. Toegangskaarten kosten 15 gulden aan de zaal (CJP / 65+ ƒ 10,50). Telefonisch reserveren is mogelijk bij de VVV: (0341) 426666