Het alfabet bestaat uit 26 letters. Schrijven is gewoon een kwestie van die letters in de goede volgorde zetten. Zo ontstaan niet alleen woorden, zinnen, alinea's en hoofdstukken. Er ontstaan vooral beelden, verhalen en inzichten. Herinneringen worden tastbaar, visioenen duiken op.
Stacks Image 48
Ik componeer teksten om informatie toegankelijk te maken, om gedachten en ideeën over te brengen en om verhalen te vertellen. Woorden kunnen krachtig zijn, zacht of welluidend. Taal geeft inzicht en informatie. Taal ontroert, overtuigt, verbaast en kan ontregelen. Taal is een prachtig instrument. Ik speel er graag mee in allerlei vormen en variaties.